IC verzekeringen nv

!! Gelieve naar de nieuwe site te gaan voor aangiftes en andere informatie via volgende link: www.ic-verzekeringen.be

IC verzekeringen nv vindt haar oorsprong in het Interdiocesaan Centrum vzw dat werd opgericht in 1952.

De stichters waren de Belgische bisdommen en de bedoeling was alle katholieke initiatieven en werken op interdiocesaan vlak te steunen en te groeperen, hun gemeenschappelijke belangen te verdedigen en hen bij te staan in hun moeilijkheden.

 In 2010 besloot het IC in het licht van de huidige ontwikkelingen in de Belgische en Europese verzekeringsmarkt op zoek te gaan naar een geschikte partner voor haar verzekeringsdienst.

 De Ecclesia groep bleek door haar omvang en specifieke expertise de geschikte partner om de verzekeringsactiviteiten van IC te bestendigen en verder uit te bouwen. Bovendien bleek de groep ook door zijn historiek, achtergrond en bedrijfsethiek een voor de hand liggende keuze te zijn.

 Op 3 januari 2011 ging de nieuwe vennootschap IC verzekeringen nv van start.

 Hoofdzetel

Handelsstraat 72,
B- 1040 Brussel
Telefoon: + 32 (0) 2 509 96 11
info@ic-verzekeringen.be
www.ic-verzekeringen.be