De Conseil Interdiocésain de Laïcs - CIL

De CIL is het Franstalige platform waar leken die geëngageerd zijn in de Kerk en in de maatschappij het woord nemen en actief meewerken aan Kerkopbouw.

‘Overleg’: de CIL is een unieke plaats waar leken elkaar kunnen ontmoeten over de grenzen heen van de plaats waar ze werkzaam zijn :  parochies, caritatieve en sociale organisaties, spiritualiteitsgroepen.  De CIL is de enige plaats waar ze met elkaar in debat kunnen gaan en waar ze een natuurlijke spreekbuis zijn voor kerkelijke en maatschappelijke milieus.

‘Woordvoerder’ : om dit statuut waardig te zijn moet de mandataris aangesteld zijn.  Voor de CIL komt dit niet voort uit een sociologische of statistische representativiteit of vanuit het feit dat ze hiervoor gekozen werden.  De geldigheid ligt in het engagement van haar leden, haar instanties en de organisaties die haar delegeren.

De CIL is een platform van dialoog en debat : eerst en vooral in haar eigen schoot, tussen de diverse gevoeligheden die aanwezig zijn, met de bisschoppen en andere confessies en filosofische stromingen en met verschillende componenten van de maatschappij.

Voorzitter : Stéphane Houbion
E : s.houbion@jeuneetcitoyen.be
T : 0479 28 10 32