Interdiocesane Commissie Catechese - ICC

Sinds maart 2007 is in de Guimardstraat de Interdiocesane Commissie voor Catechese (ICC) gehuisvest.

Deze commissie wordt voorgezeten door mgr. Hoogmartens, bisschop van Hasselt, die binnen de bisschoppenconferentie de catechese behartigt voor de Vlaamse bisdommen en vicariaten. Als leden vaardigt elk bisdom een bisschoppelijk vicaris af, en een diensthoofd van de diocesane diensten. Het gaat daarbij om de vicariaten vorming, catechese, en parochies. Daarnaast zijn ook twee experten lid van de commissie: Joris Polfliet namens de ICLZ, en prof. Didier Pollefeyt namens de faculteit Theologie en religiewetenschappen (KU Leuven).

De ICC ondersteunt de bisdommen in alle domeinen van de catechese: volwassenencatechese, catechumenaat, eerste verkondiging, initiatie- en sacramentencatechese, kerkopbouw… De commissie is een forum van uitwisseling, visieontwikkeling en vorming, en adviseert ook de Vlaamse bisschoppen in hun beleid.

Algemeen secretaris: dhr. Stijn Van den Bossche
E : s.vandenbossche@interdio.be
T: 02 507 05 56 (office) en 0485 51 02 04 (mobile)