Interdiocesane Commissie voor Liturgie - ICL

Liturgie is één van de kerntaken van onze kerkgemeenschap, naast de verkondiging en de dienende inzet. De ICL werd opgericht in 1958 en wil parochies, liturgische werkgroepen, vrijwilligers en voorgangers ondersteuning bieden bij hun inzet voor een verzorgde en inhoudelijk sterke liturgie.

De commissie wordt voor bepaalde werkterreinen bijgestaan door aparte werkgroepen: de werkgroep Kerkmuziek, de werkgroep Homiletische suggesties en de redactie van het liturgisch tijdschrift Zacheüs.

De ICL heeft daarom de volgende taken:

•           De vertaling, redactie en uitgave van de officiële liturgische boeken

•           De redactie en uitgave van publicaties die de liturgusche pastoraal en vorming in de bisdommen ondersteunen

•           De begeleiding van de parochies die instaan voor de liturgische vieringen die via radio, televiesie of internet worden uitgezonden

•           Het adviseren van de bisschoppenconferentie inzake het liturgische beleid en het bevorderen van een gemeenschappelijke liturgische pastoraal in de Vlaamse bisdommen

Algemeen secretaris: kanunnik Joris Polfliet
Medewerkers: Mevr. Mich Leclercq, E.H. Guido Honnay, Dhr. Pieter Stevens
E: ICL@interdio.be
T: 02 507 05 90
Web. www.liturgie.be