La Commission Interdiocésaine de Pastorale Liturgique - CIPL

La Commission interdiocésaine de pastorale liturgique werd door het Belgisch episcopaat opgericht in 1958.  Onder de leiding van de bisschoppen zet deze dienst zich in voor de liturgische pastoraal in Franstalig België.  

Secretaris : E.H. Patrick Willocq
E : patrickwillocq@skynet.be
Gsm : 0479 62 66 20