Interdiocesane Pers- & InformatieDienst - IPID en Service Interdiocésain de Presse et d'Information - SIPI

IPID is de pers- en informatiedienst van de Bisschoppenconferentie en maakt deel uit van het Secretariaat van de Bisschoppenconferentie.

IPID staat in voor de interne en externe communicatie van de initiatieven, documenten en andere activiteiten van de Bisschoppenconferentie en de wereldkerk.

IPID beheert de rubriek ‘Kerk in Vlaanderen’ van KerkNet (www.kerknet.be), de officiële website van de katholieke kerkgemeenschap in Vlaanderen, en is verantwoordelijk voor de eindredactie van de dagelijkse KerkNet-nieuwsbrief.

IPID verzorgt het secretariaat en de dagelijkse werking van het Bisschoppelijke Comité voor de Media (BCM), dat het mediabeleid van de Vlaamse bisschoppen adviseert en de interdiocesane initiatieven op mediavlak coördineert. Voorzitter van het BCM is Mgr. André-Joseph Léonard, aartsbisschop van Mechelen-Brussel, vicevoorzitter is Mgr. Luc Van Looy, bisschop van Gent.

IPID beheert, in samenwerking met de Interdiocesane Commissie voor Catechese (ICC), NABBI (www.nabbi.be) de gratis, veilige en reclamevrije website voor kinderen van 8 tot 12 jaar (met Nabbi Junior voor de jongsten), die meer willen weten over Jezus, God, geloven, Bijbel, Kerk…

 

Persattaché: pater Tommy Scholtes s.j.
E: t.scholtes@interdio.be
Algemeen secretaris: dhr. Geert Lesage 
E: ipid@kerknet.be
T: 02 507 05 94  

 

SIPI is de tegenhanger van IPID voor Franstalig België en staat in voor de interne en externe communicatie van de initiatieven, documenten en andere activiteiten van de Bisschoppenconferentie en de wereldkerk.

SIPI verzorgt het secretariaat van het Comité épiscopal pour les médias (CEM) en geeft raad op mediavlak aan bisschoppen en bisdommen en coördineert initiatieven.  Voorzitter van de CEM is Mgr. André-Joseph Léonard, aartsbisschop van Mechelen-Brussel en vicevoorzitter is Mgr. J.-L. Hudsyn, hulpbisschop voor Waals-Brabant.

 

Persattaché: pater Tommy Scholtes s.j.
E: t.scholtes@interdio.be
Algemeen secretaris : dhr. Geert Lesage
E : sipi@catho.be
T : 02 507 05 94