Het Secretariaat van de Bisschoppenconferentie

Het Secretariaat van de Bisschoppenconferentie behartigt alle materies van de Bisschoppenconferentie, een permanent orgaan van de bisschoppen van België.  De bisschoppen en hulpbisschoppen beslissen er samen over alles wat de Belgische Kerk aangaat.

Het secretariaat informeert de Bisschoppenconferentie, behandelt kwesties in naam van de Bisschoppenconferentie en vertegenwoordigt de conferentie in binnen- en buitenland.  Het secretariaat volgt de werkzaamheden op binnen de bisschoppelijke commissies en comité en bereidt de vergaderingen van de conferentie voor.  Het zorgt ook voor de opvolging van de beslissingen en de verslaggeving.

Secretaris-generaal: monseigneur Herman Cosijns
E: ce.belgica@interdio.be
T : 02 507 05 93 

 

Het Secretariaat van de Bisschoppenconferentie verzorgt ook het secretariaat van de Katholieke Nationale Commissie voor Oecumene en dit van de Interdiocesane Werkgroep Sekten en Nieuwe Religiositeit.

Secretaris: monseigneur Etienne Quintiens
E.: ce.belgica@interdio.be
T : 02 507 05 93