Onze structuur

Afgevaardigde bisschop

Monseigneur KOCKEROLS Jean, hulpbisschop voor Brussel


Raad van Bestuur

Monseigneur KOCKEROLS Jean, voorzitter Raad van Bestuur
Monseigneur COSIJNS Herman, gedelegeerd bestuurder
Eerwaarde heer BORRAS Alphonse, vicaris-generaal van het bisdom Luik
Kanunnik HUET Jean-Marie, bisschoppelijk vicaris van het bisdom Namen
Eerwaarde Zuster DHOOGHE Anne-Marie, afgevaardigde voor de religieuzen 
De heer DAWANS Jerôme, beheerder van vennootschappen
De heer du BOIS Patrick, bisschoppelijk gedelegeerde van het aartsbisdom Mechelen-Brussel
De heer LENAERS Jan, bisschoppelijk gedelegeerde van het bisdom Hasselt
De heer MORTIER Willy, bisschoppelijk gedelegeerde van het bisdom Gent

De heer VAN DAMME Luc, bisschoppelijk gedelegeerde van het bisdom Antwerpen

 

Algemene directie

Monseigneur Herman Cosijns

Algemeen directeur

Mevr. Micheline Cara 
Directeur juridische dienst  
Danny HerremansDhr. Danny Herremans 
Facility & ICT manager
Mevr. Els Waeckens
Verantwoordelijke personeelsdienst